Butikkinformasjon

Thon Hotel Rosenkrantz

Bransje: Hotell/Spisesteder
Adresse: Rosenkrantz' gate 1
Postnr / sted: 0159 Oslo
Fylke: Oslo
Telefon: 23315500
Telefaks: 23315555
Hjemmeside: https://www.thonhotels.no/
Epost: rosenkrantz@thonhotels.no