Bestemmelser om skattefrie gaver

Skattelovens § 5-15-1 gir anledning til en rekke skattefrie ytelser, når det skjer med annet enn penger. Universal Presentkort går under Skattelovens bestemmelser. Det betales ikke feriepenger eller arbeidsgiveravgift av beløpet, forutsatt at gaven gis innen gjeldende regler.

Jubileer og oppmerksomheter

Jubileums- og oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver til ansatte og styremedlemmer når:

  • Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25, med inntil 3.000,-.
  • Bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, med inntil 4.500,-.
  • Mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, med inntil 3.000,-.
  • Mottakeren går av med pensjon, eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften, med inntil kr. 3.000,-.

Andre arbeids- prestasjoner/ erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

Gave for enkeltstående arbeidsinnsats fra ikke-ansatt, for eksempel som oppmerksomhet til butikksforbindelser, kan gis med inntil kr. 500,-.

Lang tjeneste

Gave fra arbeidsgiver til ansatt etter 25, 40, 50 eller 60 års tjeneste, med høyst verdi kr. 8.000,-

Forslag til forbedringer i bedriften

Premie er skattefri for verdi inntil kr. 2.500,-.

Gaver til ansatt

Gaver er skattefrie for mottaker når verdien ikke overstiger kr. 1.000,- og bedriften ikke krever fradrag for kostnaden.

Premier ved konkurranser

Premien er skattefri for mottaker når verdien ikke overstiger kr. 10.000,- og bedriften ikke krever fradrag for kostnaden. Dette gjelder konkurranser som er åpne for almenheten