Gave til ansatte – gaver i arbeidsforhold

I dag er det vanlig at arbeidsgiver gir en gave til ansatte ved ulike anledninger, for eksempel lang og tro tjeneste, jubileum, bryllupsgave eller julegave. Regelen er vanligvis at slike naturalytelser er skattepliktige, men det finnes imidlertid noen unntak det er verdt å være klar over.

Hva er naturalytelser i arbeidsforhold?

Goder som arbeidstaker mottar i et ansettelsesforhold annet enn penger, kalles naturalytelser. Hovedregelen er at alle fordeler en arbeidstaker får, er skattepliktige, og verdien av fordelen skal tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk. Hva gjelder gaver, finnes det imidlertid noen unntak slik at man kan gi en skattefri firmagave.

Hvilke gaver fra arbeidsgiver gir skattefradrag?

Arbeidstakere kan få gave fra arbeidsgiver for et ganske stort beløp hvert år, uten at det utløser skatteplikt. For å oppnå skattefradrag på gaver til ansatte, kreves at visse vilkår er oppfylt, som at det er en spesiell anledning eller verdien på gaven er under kr 5000,-.

Det er ikke mulig å gi kontanter som en skattefri bedriftsgave. Et gavekort til ansatte innen skattereglene er ikke en trekkpliktig naturalytelse, under forutsetning at det ikke innløses i kontanter. Gaver bestående av blomster, konfekt, vinflasker eller andre bagatellmessige gaver utløser ikke skatteplikt. 
Ubetydelige gaver, gjerne kalt reklameartikler, som kaffekopp eller genser med logo, faller utenfor beskatning uansett.

Regler for gaver i arbeidsforhold generelt

Generelt kan man si at grensen for skattefrie gaver til arbeidstakere, uten noen spesiell anledning er kr 5000,-.

Firmajulegaver faller for eksempel inn under denne kategorien. Det samme gjør sommergaver til ansatte. Det betyr at man som arbeidsgiver har muligheten til å gi alle ansatte en sommergave på kr 2000 og en julegave på kr 3000 i løpet av året, som begge vil være skattefrie.

Regler for skattefradrag på gaver ved spesiell anledning

Ved spesielle anledninger kan en gave til ansatte være fradragsberettiget selv om den overstiger verdi på inntil kr 5000. Dette gjelder ved følgende anledninger, som kommer i tillegg til ovennevnte gave:

  • Lang tjenestetid: Gave på inntil kr 8000 ved ansettelse i bedriften på minst 20 år, og deretter hvert tiende år.
  • Jubileum i bedriften: Gave på inntil kr 4000 når virksomheten har eksistert i 25 år eller et antall år som er delelig med 25.
  • Pensjon/slutter: Gave på inntil kr 4000 når mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
  • Giftemål: Gave på inntil kr 4000 når mottakeren gifter seg.
  • Bursdager: Gave på inntil kr 4000 når mottakeren fyller 50, 60, 70 eller 80 år.

Er du usikker på gjeldende regler for gaver til ansatte?

Har du planer om å gi firmagaver til dine ansatte, men er usikker på hvordan reglene for skatteplikt fungerer – kontakt oss gjerne, eller se gjeldende regler for gaver i ansettelsesforhold.