Gave ansatte – perfekt gave til kolleger

Hva er naturalytelser i arbeidsforhold?

  • Goder som arbeidstakeren mottar i annet enn penger fra sin arbeidsgiver, kalles naturalytelser.
  • Hovedregelen er at alle fordeler en arbeidstaker får er skattepliktig.
  • Verdien av fordelen skal tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.
  • Utgangspunktet er at det er skatt på gaver til ansatte, men det finnes noen unntak slik at man kan gi skattefri firmagave.

Skattefradrag på hvilke gaver fra arbeidsgiver?

Arbeidstakere kan få gave fra arbeidsgiver for et ganske stort beløp hvert år, uten at det utløser skatteplikt. Faktisk kan en ansatt få gaver fra arbeidsgiver til en verdi av 25.000 kroner, uten å måtte skatte av beløpet. Forutsetningen er at gaven(e) ikke består av kontanter.

Ubetydelige gaver, gjerne kalt reklameartikler, som kaffekopp eller genser med logo, faller utenfor beskatning uansett.

Det er ikke mulig å gi kontanter.
Gavekort, som ikke kan innløses i kontanter, kan gis bort skattefritt. 

Unntakene fra hovedreglen, om skatt på gaver til ansatte, gjelder ved spesielle anledninger, med ett unntak. 

Regler for skattefradrag «uten spesiell anledning»

Generelt kan man si at grensen for skattefrie gaver til arbeidstakere, uten noen spesiell anledning er 2000 kroner. For at gaven skal være skattefri for mottaker må også alle ansatte få gaven.

Julegaver for eksempel faller inn under denne kategorien. Sommergave til ansatte går også innunder denne grensen. Det betyr at man kan gi alle ansatte en sommergave på kr 1000 og en julegave på 1000 kroner som begge vil være skattefri innenfor samme år.

Grensen på 2000 kroner er inklusiv merverdiavgift, altså den summen man betaler i butikken for en vare som vanlig forbruker.

Regler for skattefradrag «med spesiell anledning»

Lang tjenestetid
Gave på inntil 8 000 kroner for tjenestetid på 20, 30, 40, 50 eller 60 år i bedriften.

Jubileum i bedriften
– Gave på inntil 4000 kroner når virksomheten eksistert i 25 år eller et antall år som er delelig med 25.

Pensjon/slutter
Gave på inntil 4000 kroner når mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.

Giftemål
Gave på inntil 4000 kroner når mottakeren gifter seg.

Bursdager
Gave på inntil 4000 kroner når mottakeren fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år.

Er du usikker på gjeldende regler?

Kontakt oss gjerne eller se:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-11-19-1158/KAPITTEL_5-1-5#KAPITTEL_5-1-5