Bærekraft hos Universal Presentkort - Universal Presentkort


Universal Presentkort produserer og selger gavekort i Oslo, Norge. Vi følger til en hver tid de lover og regler satt av myndighetene innen HMS. Dette er arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, miljøinformasjonsloven, forurensningsloven, arbeidsplassforskriften, forskrift om miljørettet helsevern, produktkontrollvern, naturmangfoldloven og plan og bygningsloven. Universal Presentkort ble Miljøfyrtårn sertifisert 3.april 2024.

Universal Presentkort har to overordnede mål knyttet til bærekraft:

  • Sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.
    Herunder særskilt produksjon, avfallshåndtering, transport og kundeoppfølging.
  • Være en inkluderende bedrift som sørger for høy trivsel hos ansatte.
    Herunder bedriftskultur, involvering, tilrettelegging og anerkjennelse.

Ta gjerne kontakt med oss på mail@presentkort.no dersom du har noen innspill til bærekraft hos Universal Presentkort.

Kjøp universal gavekort

Universal Presentkort kan brukes i over 5900 butikker over hele landet.
5 års gyldighet og rask levering