Personvernerklæring

Universal Presentkort AS tar ditt personvern på alvor. Som behandlingsansvarlig er Universal Presentkort AS ansvarlig for å behandle personopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning og denne personvernerklæringen. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Hvilke personopplysninger vi har om deg

Om du bestiller gavekort på vegne av en virksomhet (bedrift, offentlig organ, forening, o.l.), eller du bestiller gavekort som privatkunde, vil vi motta noen personopplysninger om deg. Dette er de personopplysningene vi typisk har om deg:

Kontaktinformasjon, som bestillers navn, epostadresse og telefonnummer. Vi lagrer leveringsadresse ved bestillinger som sendes og fakturaadressen til bedrifter dersom denne er ulik leveringsadressen. For bedriftsbestillinger lagrer vi kundenummer og organisasjonsnummer. Dersom det legges inn fakturareferanse, som er et frivillig felt (inneholder gjerne mottakers navn og anledning), lagres også dette.

Kommunikasjon, som når du har dialog med oss pr. epost.

Vi har ikke informasjon om hvem som er sluttbruker av kortet. Hvert enkelt kort er anonymt. Vi har oversikt over hvor mye penger som lastes inn på hvert kort, og hvor mye av dette som er brukt.

Om du bruker bankkort for betaling, håndteres slike betalingsopplysninger ikke av oss, men av leverandøren av betalingstjenesten.

Hvorfor vi bruker opplysningene dine

Vi bruker opplysningene dine for å levere og fakturere for produkter du har bestilt.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er at det er nødvendig for å utøve vår legitime interesse i å oppfylle avtalen med virksomheten (GDPR artikkel 6 f), eller – dersom du er privatkunde – at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg (GDPR artikkel 6 b).

Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med det som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål i samsvar med bokføringsloven.

Markedsføring

Fra tid til annen sender vi ut nyhetsbrev. Du vil motta vårt nyhetsbrev dersom du har samtykket til det, eller dersom du representerer en av våre eksisterende kunder. Vi regner kunder som «eksisterende» når ett av to kriterier er oppfylt:

  • Bestiller i en virksomhet har kjøpt gavekort én eller flere ganger i løpet av det siste året
  • Bestiller i en virksomhet har kjøpt gavekort to eller flere ganger i løpet av de siste 5 årene

Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev ved å bruke avmeldingslenken i e-postene eller ved å kontakte oss.

Nettside og cookies

Når du besøker vår nettside, registrerer vi noe teknisk informasjon, som IP-adresse, type pc/mobil og type nettleser.

På din pc/mobil blir det lagret informasjonskapsel (cookie). Cookien leveres av Google. Formålet med cookien er å sørge for at vår nettside fungerer på en god måte og å analysere og få statistikk om bruken av nettsiden. Du kan motsette det slik bruk av cookies ved å endre innstillinger i din nettleser.

Denne informasjonen knyttes ikke til deg som person. Informasjon håndteres av vår leverandør, og vi har ikke tilgang til dem.

Hvordan vi deler dine personopplysninger

Våre systemleverandører (for tiden Ignitas/WP Hosting) og vår leverandør av mailutsendelser (for tiden Mailchimp), samt deres underleverandører, kan få tilgang til personopplysninger. Vi har avtaler med våre leverandører for å sørge for at de ikke bruker opplysningene for egne formål. Dersom vår bruk av leverandører innebærer utlevering av personopplysninger til land utenfor EØS, vil vi sørge for at leverandøren er Privacy Shield-sertifisert eller ha dataoverføringsavtale med leverandøren.

Vi selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Hvor lenge vi lagrer opplysningene dine

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet. Dette innebærer i hovedsak:

  • Vi lagrer dokumentasjon i samsvar med bokføringsloven: dokumentasjon av bestilling i 5 år.
  • Vi lagrer din kontaktinformasjon i opptil 3 år etter at kundeforholdet er opphørt. Om du har samtykket til å motta markedsføring/nyhetsbrev, oppbevarer vi din kontaktinformasjon til du trekker samtykket tilbake.
  • Vi lagrer din kommunikasjon med oss i 5 år.
  • Vi lagrer teknisk informasjon om bruken av vårt nettsted i 12 måneder.
  • Vi tar back-up av våre opplysninger, som løpende slettes etter 12 måneder.
  • Informasjon om foretatte transaksjoner på gavekortet lagres i kortets gyldighetstid, deretter minst så lenge som kreves av bokføringsloven.

Dine personvernrettigheter

Du kan be om tilgang til opplysningene vi har om deg, om å få uriktige opplysninger rettet, om å få opplysninger slettet, om at vi stanser behandlingen av dine opplysninger, om å få overført opplysningene dine til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og du kan motsette deg behandlingen av dine opplysninger. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt visse begrensninger i lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig og senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon: mail@presentkort.no.