Litt historikk

Fra lodd og trekningslister, piper og tobakksvarer til landets ledende gavekortleverandør

1924 Ideen med et generelt gavekort for bruk i ulike butikker lanseres. Det får navnet Universal Presentkort og gjelder for Oslo-området.

1927 Lodd- & Billetboxen A/S (senere Universal Presentkort AS) stiftes. Etablerer seg med butikk i Lille Grensen 7 – ved siden av Stortinget og Grand Hotel i Oslo sentrum. Firmaet skulle selge lodd og trekningslister. I avisene sto det at «I Morgenbladets gaard er det åbnet en liten butikk som vil bety døden for tusener av ærgrelser». For 10 øre kunne man få en samlet trekningsliste for alle de mange lotteriene som fantes. Her kunne man se om man hadde vunnet i noen av dem. I tillegg hadde man egen tobakksavdeling.

1932 U.F.Norløff kjøper firmaet og det blir i familiens eie i to generasjoner.

1937 Morgenbladet ved 10-årsjubileet: «Hadde tid kunde måles med uttalelser fra taknemlige kunder, vilde det været et 50-års jubileum, ikke 10 år!»

1938 Selskapet begynner å selge Universal Presentkort. Omsetningen er beskjeden. Antall butikker er begrenset, men omfatter de viktigste i Oslo by.

1940-45 Under krigen er vareknappheten stor. Lodd i Det norske Pengelotteriet utgjør størsteparten av omsetningen. Folk begynte å stille seg i kø kl 5 om morgenen foran butikken vår og rundt gatehjørnet.

1950-årene. Salget av gavekort øker. Tobakksavdelingen nedlegges og butikken ombygges. Antall butikker som tar våre gavekort er nå oppe i 100. Nye store firmaer tar imot gavekortene: SAS, NSB, Glassmagasinet, Steen & Strøm m fl. Selskapet kjøper rettighetene for Universal Presentkort for hele landet.

1960-årene. Omsetningen av gavekort og antall butikker øker og dekker alle byene i Sør-Norge. «Gaven som skaper glede» og «Gaven mottakeren selv velger» er slagordene. Mye konfirmasjons, jule- og fødselsdagsgaver.

1970-1980 og 1990-årene. Stadig flere bedrifter oppdager hvor praktisk det er med gavekort til jubileumsgaver og oppmerkomhet ved ansattes runde dager. De nye reglene om skattefrie gaver fra arbeidsgiver til ansatte øker dessuten bruken. Universal Presentkort-omsetningen blir stadig større.

2000 Antall butikker runder 2 500.

2002 K.M.Ore kjøper selskapet.

2004 Overgang til elektroniske gavekort. Pappkort-perioden avsluttes etter 80 år.

2011 Kortet blir Gullkort og det lages fine gavepakninger. Gyldighetstiden økes til 5 år.

2013 Kort forsynes med QR-kode. Man kan finne nærmeste butikk på mobilen. Antall butikker er 5 000. De fleste store norske bedriftene bruker Universal Presentkort i personal­oppfølgingen. Universal Presentkort er landets ledende gavekort.

Vi er fortsatt i de samme lokalene som i 1927. Selskapet er stolt over sin historie. Det tar vare på verdifulle tradisjoner, samtidig det legges vekt på god service og moderne teknologi.