Skattefrie gaver - Skatt på gave til ansatt | Universal Presentkort

Gaver mottatt i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Skatteplikten gjelder uavhengig om gaven gis direkte fra arbeidsgiver eller fra en tredjepart, så lenge gaven gis som følge av et arbeidsforhold. 

Gavekort som fradragsberettiget gave

Skattelovens § 5-15-1 gir anledning til en rekke skattefrie naturalytelser i arbeidsforhold, når det skjer med annet enn penger. Universal Presentkort som gave er fritatt for skatt i arbeidsforhold innenfor rammer og beløpsgrenser som er fastsatt av departementet.

Det betales ikke feriepenger eller arbeidsgiveravgift av beløpet, og gaven er fradragsberettiget, forutsatt at gaven gis innen gjeldende regler. Et universal gavekort fra Universal Presentkort er derfor en vellykket firmagave til ansatte!

Hva er grensen for skattefrie gaver?

Gjeldende regler ble oppdatert 1/1-21 og vi gir deg den oppdaterte oversikten under.

Jubileer og oppmerksomheter

Jubileums- og oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver til ansatte og styremedlemmer er skattefritt når:

  • Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25, med inntil kr 4.000,-.
  • Mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70 eller 80 år, med inntil kr 4.000,-.
  • Mottakeren går av med pensjon, eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften, med inntil kr 4.000,-.

Andre arbeids- prestasjoner/ erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

Gave for enkeltstående arbeidsinnsats fra ikke-ansatt, for eksempel et gavekort som oppmerksomhet til forretningsforbindelser, kan gis som en skattefri gave med inntil kr. 500,-.

Lang og tro tjeneste

Gave fra arbeidsgiver til ansatt etter 20 års tjenestetid i bedriften. Etter dette kan en skattefri gave mottas ved hvert tiende års tjenestetid. Beløpsgrensen er kr 8.000,-.
Beløpsgrensen på kr 12.000,- for gullklokke med inskripsjon har falt bort fra 2019.

Gaver til ansatte

Gaver er skattefrie for mottaker når verdien ikke overstiger kr 5.000,- . Grensen på kr 5.000,- gjelder for alle gaver, som ikke er knyttet til de foregående reglene, og akkumulert gjennom hele året. Dvs. at hvis de ansatte får en sommergave til kr. 2.000,-, kan de få en skattefri julegave til kr. 3.000,-.
Gaver mottatt på bakgrunn av andre gjeldende regler teller ikke i den ovennevnte grensen.

Premier ved konkurranser

Premien er skattefri for mottaker når beløpet ikke overstiger kr. 10.000,- og bedriften ikke krever fradrag for kostnaden. Dette gjelder konkurranser som er åpne for allmenheten

Annen nyttig informasjon vedrørende skattefradrag på gaver

Det er skattefritak for oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi. Dette gjelder for eksempel blomster, konfekt, rimelige vinflasker mv., og vil gjelde i tillegg til de øvrige beløpsgrensene. Disse reglene for skattefrie gaver gjelder i arbeidsforhold både fra arbeidsgiver og tredjepart. 

Gaver fra egen arbeidsgiver, etter gjeldende regler, er kun skattefrie dersom de gis etter en generell ordning i bedriften. Dette vilkåret gjelder ikke for gaver en mottar fra en tredjepart.

Beløpsgrensen på fradragsberettigede gaver til ansatte avhenger av i hvilken anledning gaven blir gitt. Gjeldende regler tilsier at det skilles mellom gaver til ansatte ved en spesiell anledning og gaver som gis uten noen spesiell anledning, og at gaven må bestå av noe annet enn pengebeløp.

Det er ikke skatt på gaver gitt til venner, med mindre gaven er knyttet opp mot et arbeidsforhold. Det er skatt på pengegaver i ansettelsesforhold, både i arbeidsforhold fra arbeidsgiver og tredjepart.

Kjøp universal gavekort

Universal Presentkort kan brukes i over 5900 butikker over hele landet.
5 års gyldighet og rask levering